"Eu falo a miña lingua porque si, porque me gosta, porque me peta e dame a gaña" Celso Emilio Ferreiro

8 de maio de 2014

LETRAS GALEGAS 2014: ACTIVIDADES 3º CICLO

Actividades para aprender de xeito divertido.


https://dl.dropboxusercontent.com/u/60880342/letras%20galegas%202014/d%C3%ADaz%20castro%203%C2%BA%20ciclo%20%282%29/d_iaz_castro_3_o_ciclo.html
CEIP Mallón - Nigrán
Seminario Galán
http://letrasgalegas.blogspot.com.es/2014/05/xogamos-con-xose-maria-diaz-castro.html
C.E.E. Terra do Ferrol
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipaponte/system/files/u27/letras_galegas_2.swf
CEIP A Ponte
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipaponte/system/files/xosemaria1.swf
CEIP A Ponte

Ningún comentario:

Publicar un comentario